Aanmelden
Fasehuis
Fasehuis El Futuro is voor jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Zij zijn nog niet in staat om op eigen benen staan en hebben daardoor op een aantal punten begeleiding nodig. Fasehuis El Futuro biedt deze jongeren een stabiele en rustige woonplek.
Ambulante hulpverlening
Wij zijn een organisatie die in dienst staan van het algemeen belang. Jong volwassenen met een justitiƫle achtergrond, ernstige gedragsproblemen, een fysieke beperking, of moeilijk maatschappelijk milieu.
Crisisopvang
De Crisisopvang is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar, die door allerlei omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Je woont maximaal vier weken bij de Crisisopvang. Samen met jou en eventueel je ouders/verzorgers zoeken wij uit wat de beste plek is voor jou na de periode in de Crisisopvang. Je kunt bijvoorbeeld naar een kamertrainingscentrum gaan, een behandelgroep of je gaat weer terug naar huis.

Benieuwd of er kamers beschikbaar zijn?

Er zijn op dit moment 5 kamers beschikbaar.