Wij zetten de focus op de kwaliteiten van de jongeren

E

Systeem- en competentiegericht werken

E

Oplossingsgericht werken

E

Familie netwerk beraad op basis van eigen kracht

info@jongerenzorg-elfuturo.nl

0172 202351

0182 787426

El Futuro is de woonvorm voor beschermd wonen. Wij hebben in overleg ook plaats voor crisisopvang.

El Futuro biedt jongeren een stabiele en rustige woonplek waarbij gekeken wordt naar de kwaliteiten en vaardigheden van de jongere. Er wordt een traject gestart met als uiteindelijke doel om, al dan niet begeleid, zelfstandig te gaan wonen.

lees meer

Fasehuis

Beschermd wonen

Jongerenzorg El Futuro is voor jongeren die door omstandigheden niet meer thuis kunnen of willen wonen. Zij zijn nog niet in staat om op eigen benen te staan en hebben daardoor op een aantal punten begeleiding nodig. Jongerenzorg El Futuro biedt deze jongeren een stabiele en rustige woonplek.

Ambulante hulpverlening

Ambulante hulpverlening

Jongerenzorg El Futuro begeleidt de jongere naar zelfstandig wonen. Indien een jongere na het volgen van ons traject zelfstandig kan gaan wonen, bieden wij op verzoek ambulante hulpverlening aan.

Jongerenzorg El Futuro

Focus op de kwaliteiten van de jongeren

El Futuro gaat bij de begeleiding uit van wat een jongere wél kan. Onze visie is dat het belonen van positief gedrag leidt tot een positieve ontwikkeling van de jongere. De gehele begeleiding is erop gericht om de jongere uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk deel te laten nemen aan de maatschappij.

De doelgroep van Jongerenzorg El Futuro bestaat uit jongeren, vanaf de leeftijd van 15 jaar en ouder, die vast zitten in hun ontwikkeling.  

Wij werken met doeltreffende methodieken zoals:

  • Systeem- en competentiegericht werken
  • Oplossingsgericht werken
  • Familie netwerk beraad op basis van eigen kracht

Contact opnemen

Contact opnemen

Ben je tussen de 15 en 23 jaar en zoek je een fijne woonplek waar altijd iemand aanwezig is om een beroep op te kunnen doen?

Jongerenzorg El Futuro