Jongerenzorg El Futuro

Ambulante Hulpverlening

Ambulante hulp is een vorm van behandeling en begeleiding waarbij iemand niet wordt opgenomen in een instelling. Ambulante hulp is voor kinderen, jongeren en gezinnen die verschillende problematiek ondervinden. Denk hierbij aan het volgende: opvoeden en opgroeien, sociale netwerken, werk, stage en school.

Jongeren krijgen ondersteuning aanvullend op andere vormen van behandeling die geboden worden. De ambulante zorg biedt niet alleen ondersteuning aan jongeren, maar ook aan hun ouders/ verzorgers, onderwijzers en overige betrokkenen. De begeleiding  moet bijdragen aan het creëren van een situatie waarin jongeren, ouders/ verzorgers, onderwijzers en overige betrokkenen zonder hulp van buitenaf problemen kunnen voorkomen of oplossen. Daarnaast zal de ambulant hulpverlener extern contact houden met het sociaal netwerk, school/werk/ stage en de woonlocatie.

Ambulante hulp kan plaatsvinden bij de cliënt thuis of bij jongerenzorg El Futuro.