Jongerenzorg El Futuro

Over ons

Jongerenzorg Elfuturo

Jongerenzorg El Futuro is een jonge en kleinschalige organisatie in de zorg die opgericht is in 2017. De directeur van El Futuro is Lotfi Gharred. Hij is deze organisatie gestart omdat hij jongeren een kans wil geven om aan hun toekomst te werken. El Futuro onderscheidt zich van andere begeleidingsinstanties omdat wij de nazorg net zo belangrijk vinden als de startperiode. De jongere staat centraal en wij focussen ons op wat de jongere wel kan, niet op wat de jongere niet kan. Wij geloven in de jongeren. Ieder persoon is uniek. Wij hechten veel waarde aan het welzijn van onze jongeren. Wij willen dat alle jongeren op een zo volwaardig mogelijke manier meedoen in de samenleving.

Ons team bestaat uit professionele hulpverleners die onze doelgroep als geen ander kennen. Zij hebben allemaal een zorg gerelateerde achtergrond. Onze professionals luisteren naar de jongeren en ondersteunen hen bij hun kwaliteiten zodat deze ingezet kunnen worden tijdens hun individuele trainingstraject.

Het is een jong en dynamisch team. Iedereen zet zich optimaal in om het traject van de jongeren zo goed mogelijk te laten verlopen. We zijn er écht voor jou. We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen! We begeleiden iedereen individueel op maat. We geven jou persoonlijke aandacht en nemen de tijd voor je. We leren jou stapsgewijs de vaardigheden aan die je uiteindelijk nodig zult hebben om zelfstandig te kunnen gaan wonen.

Wij werken met doeltreffende methodieken, zoals:
• Systeem- en competentiegericht werken
• Oplossingsgericht werken
• Familienetwerk beraad op basis van eigen kracht.

Missie

El Futuro gelooft in verbetering van de situatie van jongeren met een verleden, waarin een sociaal- maatschappelijk probleem een rol heeft gespeeld. Dat is alleen mogelijk als:

 • Zij zicht krijgen op de zin van hun bestaan
 • Zij leren omgaan met verantwoordelijkheden, zowel in hun eigen leven als in dat van anderen.
 • De jongeren persoonlijke begeleiding krijgen van El Futuro, gericht op een integrale en professionele aanpak van hun problemen. Met uitzicht op een persoonlijk begeleidingsplan met huisvesting.
 • Progressie met regelmaat wordt getoetst.
 • Iedere jongere een begeleidingsplan op maat krijgt. Wij gaan hier uit van een driehoek: school/werk/dagbesteding, die raakvlakken heeft met inkomen, wonen en overige randvoorwaarden op maat.
 • Jongeren de eigen regie over hun huishouden kunnen voeren, een sociaal netwerk kunnen onderhouden en kunnen deelnemen aan de samenleving. Kortom: elke jongere wordt geholpen om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn op elk leefgebied.
 • De Eigen Kracht van jongeren staat centraal en de rol van El Futuro is het veranderen van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Wij hechten veel waarde aan ons credo “houdt het simpel”. Zorg en ondersteuning moet betaalbaar, bereikbaar en benaderbaar zijn voor de mensen die het echt nodig hebben.

Visie

Onze visie is, dat nazorg net zo belangrijk is als de behandeling die de jongeren krijgen tijdens hun verblijf. Met ons traject willen wij de jongeren handvatten geven om goed te kunnen resocialiseren in de maatschappij. Zij kunnen dit niet altijd alleen. De belangrijkste oorzaak is dat het contact met ouders/ verzorgers verslechterd is. Daardoor zijn zij sociale steun tekortgekomen. Daarnaast missen zij het sociale kader, waar pubers doorheen gaan. Het ontdekken van de wereld. Hoe ga je om met successen en met tegenslagen? Hoe ga je om met je leeftijdsgenoten, vriendschappen, relaties? Hoe zit de wereld eigenlijk in elkaar?

Door de problematiek is de wereld van deze jongeren vaak erg klein geworden. Ze leven met elkaar, kunnen hun emoties niet goed tonen, willen niet als zwakkeling worden gezien.

Daarom is nazorg enorm belangrijk. Focus op de kwaliteiten van de jongeren. Waar zijn ze goed in? Waar hebben ze een steuntje in de rug bij nodig? Hoe zorgen we ervoor dat ze niet terugvallen in hun oude gedragspatroon? Hoe zorgen we voor een stevig sociaal netwerk?

Empowerment en een positieve benadering. Niet stilstaan, zeker niet terugvallen, maar vooruitgaan. Op naar de toekomst. Samen met de jongeren tot aan het einde van het traject en de jongeren blijven steunen.

Doelgroep

De doelgroep van El Futuro is erg divers en bestaat uit jongeren vanaf 15 jaar die behoren tot de groep moeilijk opvoedbare jongeren met een licht verstandelijke beperking. Dit kan gepaard gaan met (ernstige) gedragsproblemen en/ of andere psychiatrische stoornissen. De volgende problemen komen vaak voor:

 • Psychische of psychiatrische stoornissen
 • (Ernstige) gedragsproblemen
 • Een tekort aan sociale vaardigheden
 • Gebrek aan weerbaarheid en daardoor kwetsbaar
 • Schoolopleiding niet afgemaakt (drop-out)
 • Sprake van ernstig spijbelgedrag
 • Ernstige schulden
 • Ontbreken van dagbesteding (werk/ school)
 • Verslaving
 • Verstoorde (huiselijke) relaties
 • Jongeren met een licht verstandelijke beperking en mogelijk een fysieke beperking
 • Jongeren die in aanraking gekomen zijn met politie/ justitie.
 • Er is behoefte aan een resocialisatie traject na jeugddetentie

 

Onze diensten

El Futuro is het Centrum voor Fasehuis, Ambulante hulp en voor eerste huisvesting van Statushouders. 

Jongerenzorg El Futuro

Ambulante hulpverlening